Fagforbundet | avdeling 177 Tromsø kommune

Alle foto ved Kari-Sofie Jenssen, Fagforbundet

Fagforbundet i Tromsø kommune har snart 3.600 medlemmer!

-Vi har hatt en formidabel tilvekst av medlemmer i det siste, sier Fane 2 – ansvarlig Ragnhild Hakkebo. Hun har lenge hatt nok å gjøre med å melde inn medlemmer, og status pr i dag er 3,575 medlemmer, herav mer enn 2000 yrkesaktive i Tromsø kommune, og øvrige vel 200 yrkesaktive for det meste i private barnehager.

-Vi har aldri vært større enn nå. Det er en milepæl å komme over 3.500 medlemmer, sier leder Bjørn Willumsen. Og med økt antall medlemmer kommer økt forhandlingsstyrke og økt faglig tyngde i alle sammenhenger. Det er et faktum at fagforeningens innflytelse avhenger av antall medlemmer. I denne sammenhengen er det størrelsen som teller – og vi må bare fortsette å stå på og verve. Slik blir vi sterkere i forsvaret for velferdsstaten og i kampen mot privatisering, sosial dumping og økende forskjeller i samfunnet.

Fagforbundet avdeling 177 Tromsø kommune | Ansvarlig webredaktør: Bjørn Willumsen
Gnist - web som funkler!