Fagforbundet | avdeling 177 Tromsø kommune

Tragedien på havna i Tromsø: Etter Høyesterettsdommen sier Nord Norges største fagforening Norge ut av EØS!

Fagforbundet i Tromsø kommune krever at LO-ledelsen aktivt kommer på banen etter at Høyesterett har knust havnearbeidernes kamp. LO – ledelsen må straks sørge for at de 28 havnearbeiderne som nå står på bar bakke kommer helt økonomisk skadesløs ut av denne lange sympatistreiken. – Noe annet vil være ei stor skam, sier fagforeningsleder Bjørn Willumsen i Fagforbundet Tromsø kommune. Han setter sin lit til at Trondheimskonferansen gir full støtte til dette kravet. LO – kongressen vedtok i 2013 at norske tariffavtaler og ILO-avtaler skal være overordnet EØS-avtalen. LO kan ikke leve med Høyesterettsdommen der setter EØS-avtalens frie etableringsrett over hensynet til norske tariffavtaler og den internasjonale ILO-konvensjon 137, som Norge sluttet seg til i 1973. Styret i Fagforbundet avd. 177 legger fram for årsmøtet følgende uttalelse til vedtak:
Norge ut av  EØS!  Norge_ut_av_EOS

Her er utdrag fra leders beretning foran årsmøtet 26.1.17: Nylig skjedde det ufattelige at havnearbeiderne tapte i høyesterett, etter en plenumsavgjørelse 10 mot 7. Flertallet i Høyesterett satte EØS-avtalens frie etableringsrett over tariffavtaler og ILO-konvensjon 137, som Norge har vært tilsluttet i over 40 år! ILO-konvensjonen er en internasjonal avtale som skal sikre havnearbeidere mot sosial dumping. Resultatet av høyesteretts avgjørelse er dramatisk. Havnearbeiderne i Tromsø mister nå streikebidraget, de er arbeidsledige og de har ikke krav på dagpenger. For de har ikke hatt registrert inntekt på over tre år (streikebidrag er ikke skattbar inntekt.) Kjennelsen i Høyesterett er dramatisk, også sett i et historisk lys.

Sjauerne på kollkranen i Tromsø var de første arbeidsfolkene som organiserte seg her i byen. Løsarbeidernes Forening ble dannet i 1901. Arbeidsfolket på havna ville ha bort kontraktørsystemet, der de hver dag måtte stå med lua i handa og be om arbeid. De gikk til aksjon og blokkerte sjauinga, og det vakte nasjonal oppsikt da en kaptein på en kullbåt i kampens hete løsnet skudd mot de aksjonerende kullsjauerne. Det er eneste gangen at det har blitt løsnet skudd mot streikende arbeidere her i byen. Men sjauerne ga seg ikke, på tross av at de ble dømt (!) etter skyteepisoden. I 1915 ble Tromsø Laste- og Lossekontor opprettet. Med dette fikk transportarbeiderne sjøl styring over arbeidet på havna. Siden da har sjauer vært et trygt og respektert yrke her i Tromsø. Det skulle vare i nøyaktig 100 år. Laste – og lossekontoret ble nedlagt i 2015, som en følge av streiken på havna i Tromsø. Sjauernes ordnede arbeidsforhold overlevde ikke EØS-avtalen og nyliberalismens angrep på arbeidsfolk sine opparbeidete rettigheter. Dermed er havna i Tromsø åpnet for en type sosial dumping som vi ikke har sett her i byen på ett hundre år! Havnearbeiderne i Tromsø og ellers rundt i landet som er rammet av høyesteretts avgjørelse fortjener vår fulle støtte og solidaritet framover!!

Det må være en æressak for ledelsen i Transportarbeiderforbundet og LO å sørge for at de organiserte arbeiderne som har stått i denne lange kampen får den økonomiske bistanden de må ha for å komme så noenlunde skadesløs ut etter høyesterettsdommen. LO-kongressen må gå inn for å gå inn for å fjerne EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale. Arbeiderbevegelsen i Norge kan ikke lenger akseptere EØS – avtalen. Den norske modellen er i fare.

Fagforbundet avdeling 177 Tromsø kommune | Ansvarlig webredaktør: Bjørn Willumsen
Gnist - web som funkler!