Fagforbundet | avdeling 177 Tromsø kommune

Fase 1-kurs, februar 2017.

Gratulerer med vel gjennomført Fase 1-kurs!

Her er ti av de fornøyde deltakerne på Fase 1-kurset som ble avholdt i Fagforbundet avd. 177s lokaler på Stortorget.

Kursdeltakerne fikk lære om:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • … og mye mer

Tilbakemeldingene var gode og deltakerne gledet seg til Fase 2-kursing, som er neste trinn i Fagforbundets tillitsvalgtopplæring.

Fase 1-kurset gikk over fire dager i februar måned, og var preget av god stemning og interesse for å lære mer om hvordan man kan få til et enda bedre arbeidsmiljø.

Vi takker for oppmøtet!

Kursdeltakere: Marianne R. Angelsen, Mariann Annfinsen-Heiskel, Lise Marie Birkely, John Alfred Nilsen, Lisbeth Nygård, Iris Haugan Søreng, Lill Hege Larsen, Tone Meland, Alice Mellem, Sissel Høgtun, Grete Johansen, Stig Ronde Johansen, May Lisbeth Andersen og Olivia Sunnergren.

Fagforbundet avdeling 177 Tromsø kommune | Ansvarlig webredaktør: Bjørn Willumsen
Gnist - web som funkler!